IDŐ szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint IDŐ szó jelentése, értelmezése:

(i-dő v. i-d-ő) fn. tt. idő-t. Személyragozva: időm, időd, ideje; időnk, időtök, idejek v. idejök; időim, időid, idői, időink, időitek, időik v. ideim, ideid, idei stb. Máskép: üdő. Tiszta gyöke az egyszerü i v. ü hang, mely mozgást, menést, haladást jelent, s megvan az i-get (v. ü-get), i-deg, illan, indúl, ireg, izeg szókban. A szláv ljeto, hodina, godina, melyek időt jelentenek, szintén mozgást, haladást jelentő gyököktől származnak. Ezen i, valamint a szanszkritban, hajdan igegyök volt, s részesülője legegyszerűbben i-ő, azaz mozgó, menő, haladó, s d közbevetéssel lett i-d-ő, mint: ken-ő ken-d-ő, sű-ő sűl-ő, sül-d-ő (sütni való fiatal disznó), tü-ő tü-d-ő, ben-ő ben-d-ő; om-ó om-dó, on-d-ó; (ami omlik, leomlik, köles korpája), kanász, kanász, kon-d-ász; fonor, fon-d-or stb. Ilyenekül tekinthetők: me-dd-ig, me-d-ig (me-ig v. mely-ig helyett); a-dd-ig (ha ugyan nem a régies adzig-nak vétethetik) = a-d-ig (a-ig h.), e-dd-ig, e-d-ig (e-ig h.). Azonban némileg eltérő értelemmel lehet annyi is, mint: i-öd-ő v. ü-öd-ő, valamint űz = ü-öz, üget, am. ü-ög-et, üldöz = ü-öl-d-öz stb. Gyönyörű példánk van erre Szalay Ágoston gyüjteményében. (Négyszáz magyar levél a XVI. századból), a CLVI-dik levél végén: "Rejá gondoljon, jobb készen legyen kegy-(elmed), hogy nem készőletlen találjon az iödő = iwdew, (a w több helyütt is am. ö v. ő, pl. jwny, meghjw, jwnek, kezwlethlen = készőletlen). A német családban: Zeit, Zíd, Tied, Tie, tíd stb. szókról azt mondja Heyse, hogy eredetök homályos. ,Idő' vagy ,üdő' tehát eredetileg jelent oly valamit, mi mozog, jár, megy, halad. Az idő eljár, senkire nem vár. Szolga ugyan az idő, de nem várakozik. (Km.). Különösen 1) Am. a gondolkodás alakja, melyben az ész az egymás után következő tárgyak és események folyását felfogja. Az idő és hely fogalmaival kapcsoljuk öszve minden képleteinket. 2) Tapasztalati és közönséges ért. a létezésnek azon szaka, folyama, mely alatt bizonyos mozgások, tünemények rendesen és szabályosan visszafordulnak, pl. azon mozgási szak, melyben a föld saját tengelye körül megfordúl (egy nap, 24 óra); melyben a hold minden változásain általmegy (hónap); melyben a föld a nap körül bevégezi utját (év, esztendő). Négy, öt, hat nap. Hét, nyolc hónap. Száz év, század. 3) Az imént meghatározott időszakok egyes részei. Rövid, hosszú, kis, nagy idő. Korai, késő idő. Kevés, sok, némely, minden idő. Szerencsés, boldog idő. Békés, háborús, forradalmi idő. Dolog, munka, evés, ivás, álom, nyugalom ideje. Foly, telik, múlik, halad, repűl, eljár az idő. Éjnek idején. Annak idején. Mindent a maga idejében kell tenni. Eltalálni az időt (alkalmat). Az időhöz (körülményekhez) alkalmazkodni. Mennyi az idő? Idejét múlni. Ez idő tájon v. tájban. Az idő mindennek mestere. (Km.). Időt veszteni, vesztegetni, mulatni, halogatni. Időt tölteni. Henyélve, haszontalanul eltölteni az időt. Időre várni. Kijelölni, meghatározni az időt. Mult vagy előbbi, jelen, jövő idő. Régi idő, új idő. "Áll egyedül Árpád egy csendes kis halom ormán, Lelke magas képzelmekkel forog a nagy időben, Annak előbbi s jövő tüneményit látja lebegni." Vörösmarty (Zalán futása). "Járd össze századink sorát, A régi s új időt, S tiszteld, magasztald mindenütt A jót, nagyot, dicsőt!" Bacsányi János. 4) Különösen óra; így használtatik gyakran a régieknél, pl. Müncheni codexben: Azon időben (ex illa hora). Harmad idő koron (circa horam tertiam). Jő az idő (venit hora). Nemde tizenkét idő vagyon e napjában? A vacsorának ideje korán (hora coenae). A Passióban: "Hatod időtől fogván kedeg setét lőn mind földnek színén kilenced ideig. És kilenced hórán ivölte Jézus nagy szóval." 5) A légnek bizonyos időbeli állapota, változása. Szép, jó, kellemes, tiszta, meleg idő. Komor, rút, rosz,

Betűelemzés "IDŐ" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): .. -.. ---

A szó 3 betűs karakterrel van leírva, ebből 2 magánhangzó (66.7%). Ez 28.45 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 1 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 0.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: ŐDI.

Keresés az interneten "IDŐ" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: IDŐ Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika